gravgaver- et earthwork jevnet med jorden av tingvoll kommune

by not burying a thing the dirt enters into
the concept, and little enough separates the dirt
inside the excavation from that outside.
claes oldenburg142256-5forrige uke (17.11.2006) fikk jeg beskjed om at gravgaver hadde plutselig blitt jevnet med jorden, uten forklaring.


jeg skrev derfor et klagebrev til kommunen for å få lys i saken: HER


som følge av dette den 25.11. ble det skrevet to artikler i lokalavisene tidens krav og aura avis: HER


142256-8142256-9142256-6

den 25.11. fikk jeg også svarbrev fra kommunen: HER

idag står det et nytt leserbrev i aura avis, her kortfattet:

Gravgaver jevnet med jorden. Litt klarhet skader ikke.
Prosjektet ved Storasken var et konkret forslag til utbedring og mulig offentlig bruk av et høyst neglisjert, men betydningsfullt område nær sentrum av Tingvoll-vågen.Selve ideen og utføringen av verket var frukten av en dialog mellom Odd- Arild Bugge Kultur- og næringsleder i Tingvoll kommune, og meg, kunstner bosatt i kommunen. Muligheten for realisering av verket, honorar og fremtidig forvaltning ble derfor nøye diskutert.
Det lå i verkets natur at det ikke skulle være midlertidig, at det skulle utvikle seg med årene og årstidene. Det kom også tydelig fram i prosjekt-beskrivelsen som ble delt ut til alle besøkende den 2. november 2005. At verket ble rasert uten at noen av oss ble varslet om det, er desto underligere.

Det har imidlertid dukket opp et nytt navn: Arne Hagen, Teknisk sjef. Det kommer tydelig fram i avisene at bestemmelsen om å jevne Gravgaver med jorden er det han som tok. Nærmest alene vel å merke. Da jeg tok kontakt med kommunen 17. november kunne ingen gi meg svar om hvem som hadde tatt initiativet. Odd-Arild Bugge fikk vite om planeringen av meg. Han visste knapt noe om det som hadde skjedd. Merkelig.
I følge Arne Hagen var treet i ferd med å råtne bort på grunn av gravene. Hagen er Teknisk sjef: kommunens organisasjonskart viser derimot at ansvaret for kulturminner og jordbruk faller inn under Jordbrukssjefen i Kultur- og næringsavdelingen.
Helt fra starten ble det tatt hensyn både til Storasken som er hovedattraksjonen her, til trafikken, og til fremtidige utbyggingsplaner for området.
En del av gravingen utførte jeg for hånd.
Jeg var tilstede da gravene ble ferdiggjort maskinelt. Kommunen har ikke hentet inn sertifisert ekspertise for å vurdere eventuell fare for skade som følge av gravingen.

Gravgaver fikk bra respons blant innbyggere og folk utenfra. Representanter for kommuner som hadde besøkt Tingvoll i anledning Tettstedsprogrammet ble nysgjerrige og ba i etterkant om mer informasjon.Det ble ikke gjort noe hærverk i det året verket fikk stå, hvis man ser bort fra at deler av det ble kjørt ned med traktor sist i høst.Verket var ikke iøynefallende, det eneste som trengtes av vedlikehold var gressklipping.
Arne Hagen har ikke kunnet dokumentere faglig sine påståelser om at kunstverket var en fare for Storasken. Det hele virker derfor søkt.Å fylle igjen gravene falt ikke under hans ansvarsområde. De som er ansvarlige ble ikke underrettet om hans planer.
De feilinformerer leseren vedrørende utbetalt honorar. Med hvilken hensikt?
Saken om utjevningen av Gravgaver, hvor det er svært uklart hvem som egentlig har myndighet og ansvar, stiller spørsmål om troverdigheten ved de demokratiske prosesser i den offentlige forvaltning. Det får meg til å tenke at det kanskje hadde vært fornuftig og nyttig for samfunnet å ha åremålsstillinger innenfor byråkratiet for å sikre bedre luftsirkulasjon i systemet.


142256-12


svar til kommunens svar: HER

lørdag 2.12. sto det et nokså tåkete leserinnlegg i aura avis, signert helge vikan :

142256-18

som ble etterfulgt av to artikler i samme avis den 5.12.,
hvorav den ene var en leder signert av lars steinar ansnes:

142256-13
142256-15

fjerningen av gravgaver omtales i lederen som en skandale:
"... tingvoll kommune skylder ikke bare paolo manfredi, men også alle de som satte pris på kunsten, en skikkelig unnskyldning. samtidig vil det kanskje heller ikke skade om kommunen går igjennom sine rutiner internt. dette ble tverretatlig tullball av verste sort." : HER

142256-14

142256-7

 


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
https://blogsoft.no/trackback/ping/2887285