Lokalisere kulturen: en erfaring (del 2)

kunsthall molde 55


4/5
Kunsthallen i Tingvoll

En felles verden forsvinner når den bare blir betraktet fra én synsvinkel; den kan rett og slett bare eksistere i et mangfold av perspektiver.
Hannah Arendt, Vita activa, 1958

An act of hospitality can only be poetic.
Jacques Derrida, Of Hospitality, 1997


Det gamle postkontoret i Tingvoll er en del av et større næringskompleks, bygget opprinnelig i sosialdemokratisk stil. Bygningen ligger i Midtvågen, langs RV70. Komplekset eies av Coop Orkla og huser Coop Markedet og postomdelingen. I etasjen under finnes en NAV-avdeling og ulike kurative helsetiltak. Utenfor bygningen ligger det et lite torg med busstopp og parkeringsplasser.
Under Postens effektiviseringsfase på begynnelsen av 2000tallet, ble dette postkontoret avviklet. Lokalene hadde stått tomme siden omstillingen, delvis renovert. De store butikkvinduene var som hull i fasaden. Gjennom det støvete glasset kunne du se noen få deler av det gamle inventaret, og inntørka stueplanteblader som lå strødd på gulvet. Gamle gardiner, foreldete farger og inventar var rester av noe som i en rask omdreining av epoker hadde forlatt rommene i all hast.

I mars 2007 begynte jeg seriøst å tenke på dette stedet som plattform for å konkretisere og utvikle Rescuezone. Et prosjektgalleri ville ha tillatt meg å drive fram profesjonelt et utforskningsprosjekt, og sikre kvaliteten til neste steg i prosjektet, Arrivals/Departures, hvor jeg skulle benytte meg hovedsakelig av lokale kunstnere.
Å plassere galleriaktiviteten inn i konteksten som jeg ønsket å problematisere, ville ha utvidet ansvarsområdet og omfanget til visningsstedet.
Som kommunikasjonsmiddel, ville kunstprosjektene ha blitt knutepunktet i dialogen mellom publikum og kunstnere: de ville ha demokratisert forholdet mellom betrakter og kunstner, og forvirret skillet mellom de to partene. Gallerivirksomheten skulle bevege en situasjon mot en forandring, og måtte utvikle seg i forskjellige retninger: på en side etablere et kulturelt felleskap, og på den andre skape erkjennelse. Folk kunne se utstillingene fra utsiden av de store vinduene: til og med arkitekturen brøt ned skillet mellom innsiden og utsiden, det offentlige og det private.
I den første utformingen skulle Tingvoll kunsthall inkludere ulike samfunnslag i sine evenementer, gjerne ved å tilrettelegge aktiviteter for beboerne av det lokale asylmottaket. Som utvekslingssenter for kunstnere fra andre periferier av verden, kunne kunsthallen ha utviklet seg til å bli en permanent interlokal plattform. Den korte levetiden til visningsstedet har foreløpig satt en stopper for akkurat dette. Kunsthallen gjorde likevel en forskjell. Stedet var en katalysator for erfaringer.
Jeg husker kunsthallen først og fremst for dét det var: et møte mellom personer.

Det gamle postkontoret besto av ulike rom: en vestibyle, ?hallen?, ett kott, hvelvet og toalett. Kunsthallen var en liten utstillingsmaskin: vestibylen var informasjonskontoret til virksomheten med et utvalg av tekster, en presentasjon av den aktuelle utstillingen og dokumentasjon av de forrige aktivitetene; hallen på cirka 60 kvm og det lille hvelvet, var rommet som kunstnerne måtte komme i dialog med, og hvor i sin tur utstillingene kom i dialog med publikum.

Planleggingen av kunsthallen hadde begynt før jeg visste om det var mulig å leie lokalene. Prosjektet skjøt fart da jeg omsider den 9. mai 2007 inngikk en leieavtale med Coop om vederlagsfritt å få låne postkontoret i seks måneder. Budsjettet var stramt. Med noen malingsrester jeg hadde hjemme, ble 70 kvm kontorlokale omdannet til galleri.
I denne perioden skjøt organiseringen av prosjektet fart. Jeg satte en frist for å få være med på prosjektet, og sju kunstnere fra fylket meldte seg på. Jeg skrev på vinduet at The Art Space in the Middle of Nowhere snart skulle åpne dørene, og sperret vinduene med papir. Oppussingen skjedde i løpet av mai. KMR hadde en ledig periode for januar 2008 og jeg søkte om utstillingsplass med prosjektet Arrivals/Departures. Tittelen var inspirert av artikkelen til Okwui Enwezor som jeg har nevnt. Jeg bestilte et oransje skilt for å klistre på et av vinduene til kunsthallen.
Samtidig begynte jeg å lage profiler for kunstnerne, utstillingene og verkene. Fra første stund var den grafiske profilen en integrerende del av prosjektet. Stilen skulle være tydelig og sober. Jeg benyttet meg utelukkende av internett for å publisere og annonsere utstillingene. Tekstene måtte være korte, engasjerende, beskrivende og enkle å lese for en travel internettsurfer.
Pressemeldingene besto av: en tekst som definerte ansvarsområdet til kunsthallen, og en som kontekstualiserte utstillingen; et bilde med påført logo og informasjon.
Hver utstilling inspirerte et tema: det var kunstnernes bidrag som definerte kunsthallens profil.
Den 16. juni åpnet den første og toneangivende utstilling med tre fascinerende videoarbeider av Cristina David.
Min rolle utad var å oversette utstillingene for publikum, men min funksjon spente i alle retningene. Jeg var skiftevis produsent, renholder, vaktmester, markedsfører, grafisk designer, utstillingstekniker, lobbyist, kunstner, organisator, koordinator, vert - en arbeidsmengde som stadig vokste, og som toppet seg med utformingen av katalogen for Arrivals/Departures.

Utstillingsprogrammet satte inn en fast rytme. Kunsthallen var et faktum, men fra den andre utstillingen ble jeg virkelig redd for at hele prosjektet kom til å havarere i en dvask gallerivirksomhet uten mål og mening, med katastrofale følger for prosjektet.
Fra midten av august 2007 har Tone Olaf Nielsens veiledning vært av uvurderlig betydning for prosjektet. Etter hennes anbefaling og oppmuntring begynte jeg å lete etter bidragsytere som kunne utvide synsfeltet til utstillingene med seminarer relatert til utstillingens tema. Jeg valgte folk som var personlig berørt av temaet. Den tredje utstillingen ble en suksess. Den engasjerte innledningen av rådmannen Olaug Kadio rev både galleri og publikum bort fra det gamle postkontoret og hev dem ut i det globale rommet.
Likevel, etter dette tilfellet slet jeg med å finne bidragsytere, og sørget heretter alene for den kuratoriale innrammingen av utstilingene, gjerne i dialog med kunstnere og publikum.
Det er fra dette tidspunktet at min rolle som kurator defineres tydelig.

Jeg legger ved noen av tekstene jeg skrev om kunstnerne. Den komplette versjonen finnes i dokumentasjonen.

Cristina David (Romania,1979), kommer fra et ikke sentralt land i vesteuropeisk forstand. Hennes kulturelle referanser er likevel felles for stadig flere, og det er de referansene som definerer vår verden som et globalt samfunn. Fantasien og forestillingsverdenen knyttet til massemediene, i hennes videoer fletter seg sammen med den kontingente virkeligheten. Det er i grunn gapet mellom virkeligheten og hvordan vi oppfatter den, som er tema i hennes arbeid. Hun forteller enkelt, direkte og poetisk om en tilstand som preger den menneskelige tilværelsen.

Sada Tangara (Mali/Senegal, 1981), kom til Norge som politisk flyktning med en håndfull fotografier fra sin fortid, i bagasjen. Disse minnene er vokabularet som er Sada kjært. I hendene til Sada ble kameraet et instrument for å anmelde faktiske forhold av elendighet og sosial håpløshet. Da den fotografiske dokumentasjonen ble i sin tid gitt ut i pressen, ble han forfulgt i sitt hjemland.
Bildenes nøkterne kvalitet har lite å gjøre med estetisering av virkelighet. Dette er ikke arbeidet til en omreisende fotograf med smak for det picturesque: hyttene fra den urbane og menneskelige periferien, reist opp rett bak bekvemmelige hus, og barna som ligger og sover på fortauene av den afrikanske storbyen, er ikke et fjernt fenomen i sted og tid, men en hard og selvopplevd hverdag. Det er fortellingen om verdenen vi beveger oss igjennom; En epoke hvor veldig ulike sosiale strata lever i symbiose ? simultant, men uten å berøre hverandre.

Anne Berntsen (Norge, 1967):
Kamerablikket slår som en stålkule fra en side til den andre av rommet der individet er objektet under etterforskning. Hjemmet er her plattformen hvor individualiteten deformerer seg i forsøket på å finne en eksistensiell stabilitet.
Vi følger med hva som skjer gjennom nøkkelhullet. Vi er voyeurs, beskuere som selv er nedstyrt i kaoset av hverdagen, underlagt myriader av fornemmelser vi ikke lenger legger merke til, fordi altfor kjente, altfor vante. Og slik som blikkene våre er vi også flyktige, åpne for alle forførelser av en verden som egentlig ikke ødsler sødme, men med vissheten om at vi bare er dette, og at vi er det i et latterlig kort tidsrom.

M. S. (Norge, 1958):
Location exercise:
I heim m1 (norr heimr) sj: verden, i denne h-en.
II hjem (jur.) brukes om et fast oppholdssted i motsetning til et midlertidig.

Den globale forskyvningen av befolkninger fra rurale til urbane områder - fra jordbruk til industri - gir form til nye geografier, og menneskene i bevegelse danner hybride territorier og lokaliteter som fletter seg med gamle, kulturelt homogene grenser. Hva er "hjem" i en verden av globale forbindelser som minner oss om at hvert sentrum eller hjem er noen andres periferi eller diaspora?
Å vende hjem medfører en forflytning til og fra steder: mot ett sted som hører hukommelsen til, fra et annet som er nåtid (men som snart igjen skal bli minne). Man overrasker seg selv i å rote i støvet av glosene til et foreldet vokabular. "Hjem" er nå en misforståelse gjengrodd av erfaringer, hendelser, møter, steder hvor vi stadig vekk blir omplassert: et ikke-sted. Kanskje det er nettopp her vi hører hjemme.

Gunn N. Morstøl (Norge, 1963), har videodokumentert vennskapen med Karl Wærås, mannen som lever et sparsomt liv på sin gjengrodde gård og som underholder sine gjester med gamle historier og gamle salmer sunget med innlevelse - i vissheten om at livet hans snart skal bli til støv. Prosjektet har pågått i flere år, og er et vitnemål om en forgangen og tapt lokal verden. Prosjektet er ikke bare et vitnemål om en lokal verden med en kultur knyttet til jordbruket, som smaker eventyr fordi den er definitivt forbi: fortellingen om Karl og hans særegne tid og levemåte, bringer et perspektiv i vår historieløse nåtid hvor vi omformes til stadig bedre forbruksenheter.

*

Mellom juni og desember 2007 produserte kunsthallen åtte utstillinger og et sideprosjekt. Et systematisert utvalg av det produserte materialet, i tillegg til flere bidrag, ble til Arrivals/Departures på KMR (Molde, 19.01.-24.02.08). En komprimert versjon av utstillingen, tilpasset nye utstillingsforhold, ble presentert på Sunndal Kulturhus i april 2008.
Cristina David deltok på Vestlandsutstillingen 2008 med et av de arbeidene som ble vist på kunsthallen i juni 2007; to av fotografiene Anne Berntsen stilte ut på kunsthallen og Arr/Dep, var med på Trøndelagsutstillingen samme året.


5/5
Arrivals/Departures _ Global Experiences in a Local Context

The artist must immerse himself in his own anxiety, dredging up everything that is alien, imposed or personal in the derogatory sense, in order to arrive at the authentic zone of values.
Piero Manzoni, Per la scoperta di una zona di immagini, 1956

 

Exhibitions have a lot to do with space; the freedom is the space.
Harald SzeemannArrivals/Departures ble planlagt mellom slutten av september og midten av desember 2007. Under monteringer på kunstnersenteret i Molde gjorde jeg noen tilføyninger og tilpasninger i forhold til gallerirommet, men selve strukturen ble ikke forandret. Utstillingen tok utgangspunkt i verkenes karakter: deres åpenhet eller lukkethet, og tematisk innhold. Organisering av utstillingen i kapitler egnet seg til den arkitektoniske inndelingen av kunstnersenteret. Utstillingen var en reiseopplevelse som utviklet seg vekselvis fra lyse til halvmørklagte rom.
Til stedet ved åpningen 19. januar, Tingvoll kunsthallens publikum var i overtall. Kunstnersenteret har registrert en økning i publikumsbesøk under utstillingsperioden:
Arrivals/Departures krevde mer av betrakteren enn andre utstillinger, men til gjengjeld gav mye tilbake.
Katalogen fungerte som utfyllende dokumentasjon og guide, og var i seg selv et kuratorisk arbeid. Mens verkene, i utstillingens sammenheng, kunne leses som tekst, tekstene i katalogen kunne i deres tur leses som bilder. Plakatformatet forteller om utstillingens aktivistiske gemytt. Katalogen er på engelsk, globaliseringens språk.
Jeg vil gjerne legge ved opplevelsesforløpet (skrevet i november/desember 2007) som ble delt ut til publikum, som beskrivelse av utstillingens omfang:

«Arrivals/Departures er et orkesterverk: Hver kunstner med sin særegne stemme er med på å danne klanger, med Kustnersenterets lokaler som historisk resonansrom. Galleriet er ikke bare en beholder for utstillingen, men en integrert del av den. Vi kan si at utstillingen forholder seg stedsspesifikt til utstillingsrommet.
Under utviklingen av utstillingen kommer du til å finne ulike arbeider av samme kunstner i forskjellige sammenhenger.
Arrivals/Departures presenterer ikke enkelte kunstnerskap hver for seg, men lar verkene interagere med hverandre dialektisk. Verkene samtaler med hverandre ved å dekonstruere hverandres innhold gjensidig. Det er innholdet av det faktiske verket som avgjør dets plass i ulike sammenhenger innenfor utstillingsrommet.
Arrivals/Departures kretser rundt to ekstremiteter representert av Gunn N. Morstøls video Karl i underetasjen, og My Best Friends av Cristina David i grunnetasjen: mens eneståingen Karl er et fragment av en ren, lokalforankret og foreldet verden knyttet til jordbruket, i My Best Friends er det hybride, globale som får spillerom - dvs. det flyktige rommet som ofte fortoner seg som et ikke-sted - og som hører nåtiden til. Begge stedene er likevel arenaer for nye kjennskap og oppdagelser.
Disse perspektivene er utvidet historisk med minnet av Kurt Schwitters, avantgardekunstneren som forelsket seg i Norge (Rom 3): Du ser Hjertøya fra vinduene, der skuret han leide frem til 1940 står og forfaller.

Arrivals/Departures utvikler seg gjennom fem temaer eller kapitler som er direkte inspirert av verkene: Ved vestibylen til Kunstnersenteret blir besøkeren tatt i mot med to spørsmål - en antydning på at vi er med på en reise som vil forandre noe i oss:
Who are We, Where Do We Go?: Fem små fotografier av Anne Berntsen forteller om nølingen som kommer forut for en reise; På venstre siden for inngangen en samling av bilder i svart og hvitt lastet ned fra internett (Paolo Manfredi, The Heroes, the Healing, et eksempel på visuell kannibalisme) panorerer de siste førti-femti års historie, og deres innvirkning på personene; I baksetet (video 6'14") av Liv Dysthe Sønderland, er en fantasireise i tid og sted; en trestamme lagt på tvers som en bro, leder deg inn i neste rom gjennom den oransjemalte dørrammen: en brannøks er stukket i den ene enden av stammen nesten som en advarsel (et minne fra mitt arbeid i de norske skogene).
Perspectives er kapittelet som gir et hint til omgivelsene vi beveger oss i. Her møtes ulike synspunkter som er satt opp mot hverandre: portrettene til Britt Sorte gir et bilde av den norske bygda som et flerkulturelt samfunn; kamuflasjekjolene til Heidi Rødstøl beskriver naturlandskapet som bakgrunnssteppe for menneskelige handlinger ? men også som tilfluktssted fra verden, dvs. et område der det menneskelige perspektivet opphører; denne tvetydigheten, som ofte innebærer en eksistensiell ensomhet iboende moderniteten, bekreftes av Marianne Skjongs naturinspirerte malerier, og på en helt annen skala i Cristina Davids My Best Friends: en fiktiv samtale med skikkelser hentet fra kinoverdenen, hvis kulisse er et sted uten særlig gjenkjennbare trekk, som kunne vært hvor som helst.
I Habitations - Housing Problems (Rom 3) begrepet hjem er i fokus: husets fire vegger skiller det private rom fra det felles, offentlige. Boligene til Magnar Fjørtoft og hyttene til Sada Tangara er en reportasje fra to motsatte verdener, som beskriver to radikalt forskjellige sosioøkonomiske situasjoner. I begge tilfellene står vi likevel foran vegger uten åpninger. Setningen Hvor er hjemme, ett flettverk av Marianne Skjong, henger som en utfyllende kommentar til fotografiene.
Vindusrammen som peker mot Hjertøya er oransjemalt. Ved siden av den kan du lese en kort biografi om Schwitters, kunstkometen som på 30 tallet bodde der i en steinhytte først som turist, så i eksil. To av hans dikt fra den perioden linker sammen vår og hans tid med en rå aktualitet.
I neste rom There Are Two Beds samles tankene rundt hvilen som vesentlig aspekt i menneskelivet - men kaster også lys på i hvilken grad oppfatningen av omgivelsene er betinget av sosialstatus og geografisk opprinnelse. Tittelen av kapittelet er fritt inspirert av Platons Republikks 10. bok, i starten av hvilken Socrates og Glaucon diskuterer om fornemmelsen av virkeligheten, om dens imitasjon, og unnfangelsen av ideen om tingene som grunnlag for den menneskelige produksjonen av tingverdenen.
Her møter du først to store interiørbilder av Anne Berntsen på din høyre side; på din venstre side ett fascinerende bilde av en liggende barnekropp med påtransplantert hode til en voksen mann (Magnar Fjørtoft); videre langs veggen foran deg, tre innrammede bilder av barn som ikke har noen seng å sove i (Sada Tangara).
Fra dette kapittelet går du videre gjennom vestibylen igjen, og så ned en trapp.
Underetasjen er dedikert til et annet lag av vår erfaring av verdenen, som i motsetning til det vi har sett hittil, angår erindringen.
På vei ned til Keepsakes, møter vi først Hengivenhet av Ingvild Fagerli (video 1'37"): en liten, verdifull detalj av hverdagslig kreativitet. Noen skritt videre møter du et fotografi fra Fjørtofta av Magnar Fjørtoft, som signaliserer at reisen fortsetter men denne gangen i all ensomhet. På din høyre side, innover i gangen kan du så sitte ned og se og høre på The Square (video 5'34"- på engelsk uten tekst) av Cristina David. Det er fortellingen om et matematisk problem som ble løst først etter døden til den fortellende stemmens far: en hånd leker med et leketøy som spretter fra den ene til den andre siden av skjermen.
Sangen og lyden av en stemme vil lede deg fram til siste delen av utstillingen.
Rommet du går inn i er preget av å være kjelleren til en gammel herskapelig villa. Disse er de ideelle omgivelsene for visningen av Karl (video 15'03", Romsdalsdialekt med engelsk tekst): En kjærlig skildring av en person som skiller seg ut i det lokale miljøet. Mens verdenen til My Best Friends er preget av global rotløshet, dette videoarbeidet gir uttrykk for at enkelte, selv med røttene sine i god bevaring har det likevel vanskelig for å finne en komfortabel plass i det samfunnet de hører til.
I samme rom, tre bilder fra utkanten av Dakar (Sada Tangara), skaker det du nettopp har sett, og bringer deg tilbake til nåtiden.»

*


En komprimert versjon av utstillingen tilpasset nye utstillingsforhold ble presentert, i april 2008, på Sunndal Kulturhus.

kaskrakkmini

Arrivals/Departures, Global Experiences in a Local Context [kompakt]: Sunndal Kulturhus, april 08

galleri barbaraArrivals/Departures - Global Experiences in a Local Context, er et poetisk forsøk på å fornye kulturens evne til å produsere erkjennelse i vår tid. Med troen på at samtidskunst kan bidra til forståelse og forsoning ved å tydeliggjøre motsetningene som følger av sosiale og kulturelle endringer.

Arrivals/Departures er en oppdagelsesreise i samtiden - en verden i stadig forandring, hvor menneskene alltid er på vei til eller fra noe sted med sitt forråd av minner i kofferten.

Utstillingen er resultatet av et "forskningsprosjekt" som har engasjert ni kunstnere fra Møre & Romsdal og to internasjonale kunstnere rundt spørsmålene som trer fram når det globale samfunnet og vi, beboere av det geografisk begrensede, møter hverandre i hverdagen. Dette er en utstilling som vil gi deg noe å gruble på i tiden fremover.

Utstillingen presentert på Sunndalsøra er et utvalg av den som ble vist på KMR i Molde tidligere i år.
Utstillingen er tilpasset nye utstillingsforhold.


Kunstnere:

Anne Berntsen (NO): Seng [foto]
Cristina David (RO): My Best Friends [video]
Gunn N. Morstøl (NO): Karl [video]
Magnar Fjørtoft (NO): Værvegger, Seng [foto]
M. S. (NO): Hvor er hjemme [flettverk]
Sada Tangara (ML): Sovende barn, Boliger [foto]

Kurator:
Paolo Manfredi (IT): [rescuezone]

Noen bilder:

pict2738

pict2737

pict2754

pict2743

pict2761

pict2747

pict2741

Arrivals/Departures, Global Experiences in a Local Context: CATALOGUE

side 2 copy


Curator: Paolo Manfredi (IT 1968)

Supervisor: Tone Olaf Nielsen (DK 1967)


Artists: Anne Berntsen (NO 1967); Britt Sorte (NO 1957); Cristina David (RO 1979); Gunn N. Morstøl (NO 1963); Heidi Rødstøl (NO 1973); Ingvild Fagerli (NO 1968); Liv Dysthe Sønderland (NO 1967); M. Fjørtoft (NO 1957); M. S. (NO 1958); Sada Tangara (ML 1981) & Kurt Schwitters (DE 1887-GB 1948)


Writers: Adriano Bugliani (IT 1967); Erlend Hammer (NO 1978); Olaug Haugen (NO 1964)The Exhibition at KMR, Molde Norway- Jan19th / Feb24th 2008


Room 1: Who Are We, Where Do We Go?
Anne Berntsen; Liv Dysthe Sønderland; Paolo Manfredi

kunsthall molde 01

kunsthall molde 08

kunsthall molde 13

kunsthall molde 06


Room 2: Perspectives
Britt Sorte; Cristina David; Heidi Rødstøl; Marianne Skjong

kunsthall molde 30

kunsthall molde 31

kunsthall molde 32

kunsthall molde 27


Room 3: Habitations (Housing Problems)
Magnar Fjørtoft; Marianne Skjong; Paolo Manfredi [& Kurt Schwitters]; Sada Tangara

kunsthall molde 22

kunsthall molde 29

kunsthall molde 28

kunsthall molde 19Room 4: There Are Two Beds
Anne Berntsen; Magnar Fjørtoft; Sada Tangara

kunsthall molde 17

kunsthall molde 16

kunsthall molde 15

kunsthall molde 09


Room 5: Keepsakes
Cristina David; Gunn N. Morstøl; Ingvild Fagerli; Magnar Fjørtoft; Sada Tangara

kunsthall molde 37

kunsthall molde 40

kunsthall molde 38

kunsthall molde 41

kunsthall molde 44


Arr/Dep (catalogue) Acknowledgements

kartelllomini 

I wish to thank all the artists and friends who has contributed to this project, especially Tone Olaf Nielsen who has given a structure to the work with devotion and competence; Jorunn Veiteberg and Sissel Lillebostad at KHiB, for  giving me the opportunity to develop my project.

This labour is dedicated to my wife, Marit Linberg: without her support it would have been impossible to realize it.
This catalogue is published with the support of Fritt Ord, The Freedom of Expression Foundation, Oslo, Norway.
kaskrakkminiPaolo Manfredi
fritt ordlogo mini

Arr/Dep (catalogue): "Freedom's Gate" by Kurt Schwitters

schwitterstondoYour passport please.

You are German.

Yes.

A German citizen.

Yes.

Born in Hannover.

Not a matter of choice, I assure you.

You speak Norwegian very well.

A little, not so well.

You are a spy, perhaps.

Is that a question?

You have been to Norway before.250012

Yes, often.

'36, '35, '34 . . .

I spend summers on Moldefjord,

I love it there.

It is not summer now, Herr ...

Schwitters.

It is not summer now, Herr Schwitters.

Yes. No.

Your stay will be a short one?

I don't know.

Like the others?

A holiday, yes.

But you don't know how long.

No.

You are not seeking asylum?merzbau3320

No, I hope to return home.

You are not a member of the Nazi party.

No!

Any other party?

No.

You belong to no party.

Yes. No.

You will fill out these forms please.

Yes.

You will report to the police, this address,

tomorrow morning at nine.

Yes.

You understand, failure to report will mean . . .

Yes. Yes. Yes.

Welcome, Herr Schwitters, to the land of freedom!

(Translation: Colin Morton)

2650056Merzbau at Hjertøya


Kurt Schwitters, b. Hannover, Germany, June 20th 1887 - d. Kendal, England, January 8th 1948

Schwitters is surely one of the most influential artists of 1900. His work ranges from collage to sound art, from painting to installations/sculpture, from poetry to typography.


After discovering Norway during a cruise in 1929 Schwitters passed various summers here from 1930, painting landscapes in Geiranger at Djupvasshytta and on Hjertøya Island near Molde, where he hired a stone hut from 1932. The inside of the building is frequently regarded as a Merzbau* but the hut has been more or less left to rot since 1940.

With consolidating of nazism in Germany in 1930s, life began to be more and more intolerable. The "suspicious" activities of Schwitters and many of his close friends and colleagues, finally forced Schwitters to leave Germany for Norway in January of 1937, barely avoiding arrest (officially stated as a request for an interview) by the Gestapo. The same year 13 of his works were confiscated from various museums and four of them included in the infamous "Degenerate Art Exhibit" (Entartete Kunst) in Munich.

His son, Ernst, had also been in jeopardy for some time and had left Hannover via Hamburg for Oslo in the early hours of December 26th 1936, thereby preceding his father's immigration by several days.


While being in exile in Lysaker nearby Oslo, Schwitters started a second Merzbau, that was subsequently destroyed in a fire in 1951.

When Germany invaded Norway in 1940, father and son were again on the move, travelling further to the north. After a short period of internment on the Lofoten Islands, Schwitters fled to Great Britain on the same boat as the Norwegian Government, and was initially interned in Douglas Camp, Isle of Man, for eighteen months.

After their release, Schwitters and his son lived in and around London, but he suffered a stroke and retreated finally to Ambleside (Westmorland) in the Lake District in June of 1944. Meanwhile, Schwitters, who enjoyed notoriety in England and the United States, continued his work, attempting to recreate his destroyed assemblages. In 1945 his wife died in Hannover.

The Museum of Modern Art in New York which had exhibited his works since 1936, provided him a grant to recreate the Merz Column. In August 1947, he began to work on the last Merzbau, which he called the Merz Barn.

His exile in Norway, followed by his escape from the German troops to England, where his isolated position, from which he already suffered back in Norway, did not improve significantly. While the degenerate and difficult conditions of his internment resulted in extensive physical and emotional scars, the war and subsequent exile from Germany left him destitute and disoriented in the most literal sense.

After prolonged illnesses, Schwitters died in Kendal on January 8th 1948.


*
The Merzbau in Hannover was a fantastically constructed interior, as bewildering as it was abstract. The walls and ceiling were covered with a diversity of three - dimensional shapes and the room itself was crowded with materials and objects - or "spoils and relics", as Schwitters himself put it - which were contained in countless nooks and grottoes, some of them totally obstructed by later additions to the work, with the result that their contents then existed only in one's memory of the Merzbau in one of its former states. The Merzbau was - "on principle" - an uncompleted work and continued to grow, changing constantly.


(Web-patchwork by P.M.)Arr/Dep (catalogue): "Roads"

blogmagnar


The road opens up towards the surrounding world.

At the same time it leads the world towards our local

resort.

The road leads us towards somewhere, but at the

same time away from somewhere.

The road turns, and divides. We can choose where to

go, or stay where we are.

If we seek out, we lose our local roots. By not

seeking out, we loose our surroundings.

Footpaths, curved mining roads, motorways,

electronic roads. Physical movement and mental

transformation.

The map gives us an overview. At the same time it

represents a simplified image of the roads,

conveying nothing about what takes place around

them. Or our experience of the adjoining scenery.

When we move towards the unknown - over the

mountain or across the sea - we bring our own

conceptions, and regard unfamiliar surroundings

thus.


M. Fjørtoft


Arr/Dep (catalogue): "People Power"

adrianotondo«Well, nobody's perfect»
Joe E. Brown to Jack Lemmon, Some Like It Hot.   

The problem with power is that it always seems to be alien to us. We know that we may exert it because we are used to the idea that we fall into temptation, even though many of us no longer believe in God. Nevertheless, the temptation of power and its downfalls are judged differently from those concerning money or sex. It is unlikely that none of us has ever committed a transgression in terms of money, however small; and it is impossible that none of us has ever exceeded the limits of sex: we need to cheat, in our imagination at least. These ordinary transgressions are condemned, but tolerated. 

 

However, comprising power is not considered an everyday thing, and it is not tolerated. It is judged harshly, without exception. Downfalls regarding money can be a sign of intelligence, and those regarding Eros may even inspire fondness. Total uprightness does not. On the contrary, the abuse of power seems to be totally negative. There are many everyday, perhaps indispensable transgressions, because they underline our common humanity: double parking, not paying taxes, lying. Who has never desired the woman or man of another? On the contrary, figures in power - politicians, capitalists - tend towards exceptionality. The average person acknowledges their sins, but not those concerning power. I submit to power, I don?t inflict it. Power is on-high, far-off. No-global campaigners are convinced that President Bush and the multinationals exercise much more power than them, and much worse, who would dare to deny it? No, in all likelihood, they think they don?t exert any power, except what is minimum and good.       

  

But here I'm talking about bad power. No one is ashamed of being a good representative of the people, educator or parent. Instead, very few admit that they are bad parents because they abuse their power over their children ? that is, when they use it as an end unto itself. Parents recount that they lose their patience, they're tired, they don't give their children enough attention, not that they oppress them more than is inevitable, and beyond all reason. Because we know that power is an end unto itself. And yet common sense fails to acknowledge that oppressing others and even family members is part of our ordinary baggage of faults. Power is inflicted on me more than I inflict it on others. I am the one who is victim to, subject to, exploited by power.

 

Betrayal and cheating can stay in the world, but socio-political utopia would like oppression to disappear. The plan for a free and just world means purifying humanity of power, and the intensity of this ideal reveals that it is thought to be real. Not that humanity can free itself from all its stains. We know that some torments will never leave us, and to understand this all we have to do is experience long-term, intimate relationships. On the contrary, the majority think that humanity can become inhuman with regard to power, and indeed this is what they hope for. The inhumanity of the absence of power. Nevertheless, Hobbes claimed that power resides in the people, the ones who give the sovereign authority. In the Leviathan he writes that «every particular man is Author of all the Soveraigne doth; and consequently he that complaineth of injury from his Soveraigne, complaineth of that whereof he himselfe is Author; and therefore ought not to accuse any man but himselfe». Hobbes says that power is ours, and we cannot shirk it. Democracy completed the job, because there are no longer any sovereigns upon whom to place the prerogative of power. In theory, and in part in reality (since we vote), we are the power.    

 

The contradiction comes about from the fact that power has not lost its negative quality now that it is close to us. There is an almost pathological split between the reality of power, that is, also its democratisation, and our enduring repulsion towards it. The distinction between subjects and sovereign remains, but its perception is mystified now that there are only voters and representatives. (And we fail to underline that fathers and mothers have always exerted power over their children). The difficulties of democracy and its political class are a screen allowing the people to hide that the situation has changed: the problem is no longer that the people have no power, but that they do. Evidently, it is not simple to separate good from bad power: it is a distinction that exceeds human possibilities. We do not demand love and friendship to be pure, and we accept relationships of affection despite their faults. (Psychotics do not accept that people are good and bad at the same time and therefore lurch between exaltation and contempt for others). Love for children can be possessive and susceptible. The perfect parent does not exist, and if they did, they would do damage. But let's not deny the value of being parents or friends even though we can't be perfect. (Who would want the perfect friend, and what would they be like?) 

 

Instead we expect power to be perfect, which it is not. Unlike other situations, which alternate between black and white, power must be deprived of its disturbing side. Dark power does not belong to me, or to just people. In close relationships we quickly lose our illusions of perfection, while from society we continue to expect absolute justice, enlightened government. But why do we set ourselves an ideal precisely where it is most difficult to achieve? Everyone is capable of loving, in one way or another. And yet we do not cherish false hopes as to love. Why do we place our expectations of absolute happiness upon power instead of upon love? After all, power is a mere capacity without contents, an instrumental energy. We deceive ourselves into believing that it is full, but it is empty. (Power over children would not make sense if it was not at the service of love). Finally, why is it so difficult to accept that this emptiness - which Freud calls Thanatos - is part of us alongside Eros? There is no good emptiness, nor any human who is full of love alone. Power is a tool, and when it is not, becoming an end unto itself, it becomes evil. Not insofar as it is at the service of evil, but because it is at its own service. Unfortunately, no one is able to keep it to the exclusive service of love, because no one is perfect, in this as in other circumstances. It is inevitable that power will fulfil its monstrous possibilities in each of us, more often than we may care to think. 


A.
 Bugliani (philosophy researcher, University of Florence)


Arr/Dep (catalogue): "Women Setting Things in Motion"

olaugtondo
You see some women from Tingvoll - women setting our local region in motion. But what are they moving?

Is it power and decisions - about which direction to develop our local community?

Is it our attitudes - and who shapes our presentation?

Is it our emotions - that we have an opportunity and a responsibility to influence our society, as individuals?


We observe that these women make a difference - something that many of us are able to do.

We constitute our local community through our choices.

We are personally responsible for these choices, and in a small community these choices become very important.

We are both vulnerable and powerful.

We act in close relations, but we are part of the bigger scheme.


One of the pictures shows my daughter Maria. Her father is from West Africa. I hope she will remain confident in her multicultural background, and that she will be met as an individual with her strengths and weaknesses. People are not categories.

The global world is a part of everyday life. The Ivory Coast in West Africa is the world's largest producer of cocoa.
My children's uncle produces cocoa. He has seven small children. Is there a part of his cocoa in my cup?
When I buy cocoa in the shop here in Tingvoll, I check the price. What's the price at the international cocoa stock exchange? When I pay 12.90 NOK pr. package, what was his wages? What was his daily income when the cocoa costs 2.90 NOK pr. package? My world is his world.


The father of my children works in West Africa. France contributes to the destabilization of West Africa because French economical interests are at stake, and the president is opening the country to other economical Great

Powers. Hundreds of thousands of ordinary citizens in the Ivory Coast demonstrated against France. As a result of

this, French military troops attacked the civilians in the capital Abidjan, killing women and youngsters. An act made by the old colonial power. This didn't take place during the sixties, it happened three years ago, while France strongly critisized the American engagement in Iraq.

Pierre was there. All Western embassies were immediately evacuated , and Pierre was brought out in the last group together with the Norwegian ambassador.

No Norwegian media reported this.

Who creates our reality?

What you do, and what you don't do, makes a difference.

My attitudes, my actions, your attitudes, your actions, our experiences, our opinions, our understanding, our possibilities, our power...

Olaug Haugen
(Executive officer, Tingvoll municipality)


Arr/Dep (catalogue): Some Words About the Works and the Artists

annebtondo
Anne Berntsen
(Norway, 1967)
The camera's eye shoots a steel bullet through the room where the individual is the investigated object. Home is here the platform where individuality is become deformed, in the attempt to find an existential stability. We watch through the key-hole, turned into voyeurs, stuck inside the chaos of everyday life, submitted myriads of inputs to which we do not lend more attention because they are too familiar to be notice, too common. And like our glances, we too are fleeting, open to all seductions from a world that doesn't waste sweetness really, knowing that this is all we are, and that we are it in a ridiculously short time-span.
britttondoBritt Sorte
(Norway, 1957)
An investigation into the rural environment : The women who set local life into motion. Britt has portrayed the women who with their engagement influence the local environment. All of them, each bringing her own experiences, origin and social position - from the kindergarten assistant and the lady at the checkout counter, to the politician and the administrator - they trace the outlines of a rural society in constant development: The limited geographic space where different localities, like those these persons represent, are met. Britt's portraits bring us on a journey between different realities, expanding our experience of the world we inhabit.


Cristina David
(Bucharest, 1979) comes from a non-central country, in the Western European sense. Her cultural references are nevertheless shared by an increasing number of people, and these are references defining our world as a global society. Tingvoll Kunsthall presented three videos where conceptions in connections with mass media engages with experienced reality, unveiling a gap between reality and our conception of it. She discloses in a simple, direct and poetic manner the states of our existence.
gunntondo
Gunn N. Morstøl
(Norway, 1963) has documented with a video work her friendship with Karl Wærås, a man living a frugal life at his overgrown farm, entertaining his guests with old stories and old hymns sung with empathy - knowing that his life soon will turn into dust. The project has taken some years, and testifies a world bygone and lost. But the video not only testifies a local world attached to farming, with a taste of fairy-tale because it belongs to a lost era: The story about Karl and his special way of life, suggests a perspective in a time without a sense of past as well the present age, where we are transformed in even better units of consumption.
heiditondoHeidi Rødstøl
(Norway, 1973)
Heidi has sewn women's dresses using camouflage material, and the patterns which originally were produced for hunting and sporting return in the everyday clothing in an unexpected way. The camouflage thought in metaphorical sense and adopted to the human society suddenly can acquire an other value, from an ideological, political or economical camouflage, to the individual need or desire to disappear into the background, vanish. Or perhaps it is the imprint of a social imaginary which in the landscape finds a shelter from a present too complicated.
ingvildtondoIngvild Fagerli
(Norway, 1968)
Her video work Devotion examines one among many small events occurring inside the frame of the private sphere. 
 
sadacristina
Sada & Cristina at KMR, Jan 19th 2008
livtondoLiv Dysthe Sønderland
(Norway, 1967)
In the back seat is a video story where imagination is the bridge linking the everyday life world with a vaster one. The daily drive out and home again becomes a journey in time and geography: At the end of the tunnel waits the Promised Land. Imagination is the vehicle taking us far away, dampening the yearning and the gap between wishful thinking and reality.


magnartondoMagnar Fjørtoft
(Norway, 1957)
Because rain is pouring and winds from the ocean are raging in the western parts of Norway, the walls facing southwest are seldom equipped with windows. When Magnar points at this aspect through a series of pictures depicting closed-off walls and well-kept gardens, our attention is drawn towards our environmental surroundings. The walls' astonishing incommunicability lead us spontaneously to suspect that the photos truly comment the people?s attitude towards the world. This impression deepens when we understand that these pictures show areas threatened by depopulation: Perhaps behind those walls the empty one is alone, because the daily life disappearing from the outskirts is substituted by an unstable presence - the one which a holiday place can offer.

mariannetondoMarianne Skjong (Norway, 1958)
Location exercise
I home (norw: m1 heim - from norr heimr): the world.
II a. An environment offering security and happiness.
b. A valued place regarded as a refuge or place of origin. 

The global displacement of populations from rural to urban areas - from agriculture to industry - shapes new geographies, and people in motion forms hybrid territories and localities mingling with the old, cultural homogenous boarders. What is «home» in a world of global connections where every centre or home is someone else's periphery or Diaspora?
Returning home involves movement to and from places: Towards one place belonging to recollection, from another which is the present (but which soon will return to memory). You find yourself searching in the dust of an out-dated vocabulary. "Home" becomes a misunderstanding from muddled experience, events, meetings, places where we find ourselves in constant dislocation : A non-place. Maybe that's where we all belong.

sadatondo
Sada Tangara
(Mali/Senegal, 1981) came to Norway as a political refugee with a handful of photographies from his past in his luggage. These memories constitute his dearest vocabulary. In his hands the camera becomes an instrument to document misery and social degradation. When this photographic documentation was presented in the press, he was persecuted in his homeland.The pictures of neighbourhoods in the outskirts of Dakar bear witness of a global policy based on economic and cultural imbalance. The pictures' disenchant has nothing to do with an aesthetic approach on reality. This is not the work of the travelling photographer with a taste for the picturesque: the cabins of the urban and human outskirts, erected behind grand houses, and the children sleeping on the pavements of the African metropolis, isn't a distant phenomenon in time and place, but a harsh reality experienced by the photographer. It is the tale of the world we move through, a time where different social realities live in symbiosis - simultaneously, but without
touching.
schwitterstondoKurt Schwitters
(Germany 1887 - England 1948)
Schwitters is surely one of the most influential artists of 1900. His work ranges from collage to sound art, from painting to installations, from poetry to typography. From the Artists Center in Molde (KMR) you can see the island of Hjertøya: Schwitters lived there for the most part of the 1930s, first as a tourist then in exile from the Nazis, before fleeing further to England in 1940. 

«The whole world is your palate.
But only if you touch it -- take hold!»
paolotondoPaolo Manfredi
(Italy, 1968) is the project's curator:
«The borderline work of culture demands an encounter with "newness" that is not part of the continuum of past and present. It creates a sense of the new as an insurgent act of cultural translation. Such art does not merely recall the past as social cause or aesthetic precedent; it renews the past, refiguring it as contingent "in-between" space, that innovates and interrupts the performance of the present. The 'past-present' becomes part of the necessity, not the nostalgia, of living. »
H. K. Bhabha, The Location of Culture, 1994
Tone Olaf Nielsen (Denmark, 1967), supervisor:
Tone Olaf Nielsen is an independent curator, educator, and co-founding member of the artist-curator collective Goll & Nielsen and the curatorial collective Kuratorisk Aktion. For the past ten years, her practice has critically engaged notions of difference and resistance, and could be seen as a continual attempt to unpack questions of diversity and otherness, intolerance and conviviality, agency and protest in the age of global capitalism, migration, and war. To that aim, she has developed a transnational, interdisciplinary, and site-specific exhibition format, which provides a collective but agonistic space for the articulation and exchange of alternative representations of the world. Merging postcolonial, feminist, queer, activist, pluralist democracy, and sustainable development theories, Nielsen?s methodology stresses the socio-political dimension of curatorial work and its potential to promote positive social change through the transformative process of acquiring new objects of knowledge. Her most recent projects include: Democracy When!? Activist Strategizing in Los Angeles (Los Angeles Contemporary Exhibitions, Los Angeles, 2002), Minority Report: Challenging Intolerance in Contemporary Denmark (different locations in the city of Aarhus, Denmark, 2004), Niagara Falls Artist Host Program (Mercer Union, A Centre for Contemporary Art, Toronto, 2004), Rethinking Nordic Colonialism: A Postcolonial Exhibition Project in Five Acts (Iceland, Greenland, The Faroe Islands, Finnish Sápmi & the Scandinavian Centers, 2006), and Those Who Control the Past Command the Future ? Those Who Command the Future Conquer the Past (Overgaden, Institute of Contemporary Art, Copenhagen, 2007). Nielsen holds a Cand.Phil. in Art History from the University of Copenhagen (1994) and a MA in Critical and Curatorial Studies from UCLA (2002). She has held various fixed-term institutional positions, most recently as curator at NICFA, Nordic Institute for Contemporary Art and as lecturer in art theory and criticism at the newly established Tromsø Academy of Fine Art in Norway.

Arr/Dep (catalogue): Intro italiano

paolotondo
Arrivals/Departures
Global Experiences in a Local Context 

But the same thing happens in the mass society and during mass hysteria, where everybody behaves as being members of a enormous, unanimous family, and hysteria emerges as one aspect is exaggerated in gigantic proportions. In both cases we deal with radical phenomena of privatization, i.e. conditions where none can see or hear, let alone be seen or heard any longer. Everyone is left withdrawn into their own subjectivity, isolated, and this subjectivity does not become less subjective and the experiences one makes here not less singular by being endlessly multiplied. A common world disappears when it's observed from only one point of view; It can only exist in a multitude of perspectives.

Hannah Arendt


Understanding Nowhere:
per sopravvivergli


Già dallo Spleen di Charles Baudelaire e ancora prima con la costruzione delle grandi industrie tessili inglesi (di cui si rinvengono le ceneri nel permafrost dell'Antartide) la modernità si è delineata come un contesto confuso e privatizzante (nel senso che al termine dà Hannah Arendt) in cui l'individuo è estraneo a se stesso, agli altri e al proprio ambiente. L'abbondanza di eventi negli ultimi due decenni - dalla migrazione di intere popolazioni da una parte all'altra del mondo, alle crisi internazionali e locali e il susseguirsi di conflitti bellici, hanno rafforzato maggiormente questa sensazione. Non è certo una consolazione vedere inoltre  come alle tragedie umane faccia da sfondo la rovina dell'ecosistema, di cui la maggior parte sono partecipi.
Il trionfo di una economia del modo di vivere resa commestibile e digeribile da una cultura egemonica che di questi problemi raramente si fà carico, da una parte ha generato un senso di impotenza, dall'altra una necessità di opporsi decisamente a questo stato di cose.
Non raramente le due parti possono alternarsi, e non vi è via di scampo: siamo noi stessi prodotti di una civilizzazione che sembra consolidarsi come un sempre più perfetto non-luogo - un insieme di unità parcellizzate, parte di un intero di cui non si individuano né i fini né i confini.
Arrivals/Departures (A/D) si inserisce in questa disputa con la certezza di essere un tentativo di riflessione (ma di essere almeno questo). Ci possiamo consolare pensando che negli ultimi trentacinquemila anni l'arte in fondo non ha fatto altro che raccontare gli uomini a se stessi. Questa concezione dell'arte come attività di caratterere mondano (cioè di attività interessata al mondo e non all'espressione di una tecnica o di un sè e quindi di un mercato) sta alla base di A/D e dello spazio progettuale Tingvoll kunsthall, The Art Space in the Middle of Nowhere - la struttura che, in mancanza di strutture, ha reso possibile questo progetto di avanguardia.

Paolo Manfredi - curatore

Arr/Dep (catalogue): "Imagining Tingvoll"

erlendtondoInbetween specific non-sites and non-specific places
For a few months, during 2007, an old post office on Nordmøre hosted Tingvoll kunsthall. This small town on the north eastern coast of Norway temporarily became the surroundings of what actually felt like one of the most important art events in Norway in 2007. At least to some of those very few people who heard about it. I never went to Tingvoll kunsthall and now that it's closed I'll never be able to. I wanted to go, but Tingvoll is a difficult place to get to. You have to fly to Kristiansund airport, to which the only available flights are by SAS. Given this monopoly situation tickets are always expensive. If you're in Oslo or Bergen it's easier and cheaper to go to London or Berlin. So I never went. During the period Tingvoll kunsthall existed I went to New York, Berlin, Seoul, Kassel, Münster, Lyon, Istanbul, Stockholm, Miami, but I never made it to Tingvoll.

Arrivals/ departures
is an exhibition that seems to locate itself in between two of the most excessively used terms in recent art theory: the site-specific and non-place. The site-specific artwork grew out of a desire to break free of the conventional gallery space and the limitations of its imagined objectivity; the idea that anything placed here, within this pure space, was related to something on the outside only by the relative power of the imagination of (first) its creator and (later) its spectator. This idea made way for lots of interesting representational art, and even more interesting non-representational art, but it became a problem when artists started wanting to do something a little more context-driven, something that could exist for a certain period of time in a certain geographical space. The idea was that the artist would be able to highlight how any particular artwork always exists within one particular framework of potential meaning, and the site-specific always draws attention to this framework.

Thus the work will have one particular set of limitations and possibilities that is intimately connected to the when and where of its presentation. Artists began to create works that explicitly referred to this when and where. Today this is so commonplace that you also see it in commercial settings where the primary goal is to sell art. Works that attempt to criticise the situation in which they are presented, such as works that intentionally draw attention to the fact that the works are being shown in a commercial gallery or at an art fair, are examples of what is usually referred to as institutional critique. Art that attempts to reveal certain aspects of the artworld, such as power structures that are inherent in the relationships between artist, gallery, museum, collector and spectator is one kind of site-specific work, where the specific site is the artworld.

Tingvoll kunsthall, and Arrivals/ departures, on the other hand, are different kinds of site-specific work. They are also motivated by the desire to inject a specific meaning into a particular situation, but their way of doing so is only partially based on a critical desire. Here we find a critique only insofar as the exhibitions present an alternative to what already exists in this situation. It is not the situation that is important, but how this new addition can open up for something different. New ways of reflection, new ways of understanding. In the case of Tingvoll kunsthall it is perhaps as simple as the distinction between absence and presence. Before the kunsthall there was little to none contemporary art practice in Tingvoll. During the existence of the space, however, there has been a kind of activity that usually is only found in bigger cities. Of course there is always "art" in these areas, but it is always art of a variety that doesn't really relate to the contemporary art discourse as it is practiced elsewhere. The meaning of the project thereby comes from where it is carried out more than from exactly what it is doing there.

This is what has been important about the space; the existence in this place of a social practice of the kind that we know as contemporary art, the presence of forms of discourse that would otherwise have remained absent from this particular place. Whatever art has been shown there has, at least to some extent, been incidental to this, and the project as a whole seems much more important than the sum of its parts.

The artspace in the middle of nowhere
Because Tingvoll truly is a kind of non-place. There are many such places, of course, and they are non-places only in the sense that they are places that don't really exist because no one goes there. Within the art-world, Tingvoll, is such a place. It could even be argued that Norway as a whole is such a place. But the non-place is usually talked about in connection with spaces such as airports, waiting areas, different kinds of semi-public spaces in which we sometimes spend time that is frustratingly non-productive and pointless, so it actually really means something very different. As such, I?m sure, Tingvoll is in many ways the complete opposite. Small places, places "off the beaten path" (as travel guides love to call them) are usually places that have exactly the opposite qualities of non-places; they are not devoid of special character at all. They do in fact have so much character that anything that happens there can't help but be coloured by the qualities of the surroundings. This is what makes it so easy to label anything that happens in such a place as "site-specific", like I did just a few paragraphs ago. Because we are so used to things happening within the relatively well-behaved spaces of galleries, or big cities, anything that takes place elsewhere becomes a novelty, "site-specific".

But this is not what is important about either Tingvoll kunsthall or Arrivals/ departures. There has been, and continues to be a great deal of discourse into the question of "periphery" in the parts of the artworld where there is interest in theory. Periphery can most easily be understood as anything that is not close to a centre, or not part of the mainstream. The importance that is now placed on what we might call "periphery awareness" can perhaps be traced to feminist theory and later, more commonly, via Edward Said's work on Orientalism, what became known as post-colonial theory. Inherent in all this theoretical work is the idea that the consensus-based culture brought forth by the European Enlightenment, over the years consistently contributed to the exclusion of minor voices from the public conversation. The first to react to this were the workers in France, then women followed, then the non-Western world. Feminst theory, post-colonial theory and queer theory are all based on the philosophically similar idea of creating the understanding of variety where the commonly held theories had previously only found many examples of the same. It is a call for the appreciation of complexity where one had attempted to claim simplicity. This is important because it has often been misapplied when used in attempts at heightened periphery-awareness. Perhaps particularly in Norway.

"Look to Lillehammer"
Norwegians are a funny people. The closest thing we have to a national opus (our Hamlet, perhaps, and please note that the content of this parenthesis is a clever kind of telling by showing) is a story that was intended to parody our national identity, 'the uncreated conscience of our race' if you will. Norwegians love nothing more than attention from the outside world. Whenever something important happens abroad, the Norwegian angle is sought, at all costs. Did you, for example, know that the Titanic carried a large container of Norwegian toys, on its way to poor American children? "Ship sinks, Norwegian goodwill thwarted". This is counterproductive. The periphery doesn't need attention from the centre. The periphery needs the balls so say, simply, this is our centre. That is what Tingvoll kunsthall did. It's not really important if anyone from Oslo or Bergen every flew in to see the space, or if they will fly in to see this exhibition in Molde. It's not important that I'm sitting in Berlin writing about it. This is where people too often get the importance of post-colonial theory etc wrong. People too often get caught up in the idea that getting attention ("being seen") is important enough to be a goal in itself, when clearly what is really at stake is always simply people?s freedom to not get screwed out of the possibility of doing whatever it is they want to do. This is what's wrong with all the little backwater-places that want "biennials" so that they can become, for a short period of time, the "centre of attention". This is what made Tingvoll kunsthall different. It wasn't about getting people from other parts of Norway to come to Tingvoll, it was about creating a self-sufficient local practice. And then paradoxically, what always happens if a project like that is successful, people start showing up. If you build it, they will come. But attention from the outside world is never the goal. What's important when it comes to the question of "global" and "local" is that local activity does not have to be globally recognised to have value. Tingvoll kunsthall was intended to function like this. First and foremost as a place where people who are normally far removed from the contemporary art world could get a taste of another kind of life. The project attempted to create a social context in which particular kinds of behaviour could take place. The question was primarily what it would entail to enter into this kind of life practice, and the space was simply an experiment into making it happen. This is what I think Tingvoll kunsthall, ever so briefly, offered Nordmøre. May a thousand flowers bloom.

Erlend Hammer (art historian and critic)

Arr/Dep (catalogue): A Space of Freedom

tingkunsthall copy

Arrivals/Departures
Global Experiences in a Local Context

The project Tingvoll kunsthall (Tingvoll Art Hall) lasted eight months and opened the possibility to exhibit interdisciplinary contemporary art in Northwest Norway. Due to the geographic location the topics that the exhibitions faced were not determined by chance but related to the outskirts as cultural phenomena and mental construction.The basic idea for the project arose from the experience of periphery as a  geopolitical and cultural zone that very often seems to be like the rear of the world - where nothing happens and life fades out slowly, disintegrated. But nevertheless the outskirts are part of a whole that is in continuous change, where new human geographies demand a rethinking of social production of space and culture. Tingvoll kunsthall had two aims: The one was to prepare a larger exhibition (Arrivals/Departures) concerning a complex subject difficult to grasp; the other was to problematize a context and little enough move something into change. Because it was interesting to know how people think about and react to their own specific environment within a modern globalized society, the invited artists were mainly local artists. But to balance a point of view in danger to be too local and circumscribed, in addition to those local, two international artists were invited to expand the field of vision with their contributions. During its time the kunsthall functioned like a gallery but it was actually something really different: nothing to buy or sell, but on the contrary nine spring-board-exhibitions and talks  that pointed out several aspects inherent in our local society.The Art Space in the Middle of Nowhere has been a space of freedom and in this space artists and visitors met each other in a common need to make sense of their surroundings.
Paolo Manfredi                                                
plantegning kat

Arr/Dep: Catalogue's Intro

paolotondo

Arrivals/Departures
Global Experiences in a Local Context 

But the same thing happens in the mass society and during mass hysteria, where everybody behaves as being members of an enormous, unanimous family, and hysteria emerges as one aspect is exaggerated in gigantic proportions. In both cases we deal with radical phenomena of privatization, i.e. conditions where none can see or hear, let alone be seen or heard any longer. Everyone is left withdrawn into their own subjectivity, isolated, and this subjectivity does not become less subjective and the experiences one makes here not less singular by being endlessly multiplied. A common world disappears when it's observed from only one point of view; It can only exist in a multitude of perspectives.  Hannah Arendt, Vita activa 

 

Understanding Nowhere, and Surviving
Already with Charles Baudelaire's Spleen and even earlier with the construction of the big English textile factories (whose ashes are still to be found in the Antarctic permafrost), modernity took on a confused and privatising (in the sense that Hannah Arendt gives to the term) hue in which the individual is removed from himself, from others and from his surroundings. The abundance of events in the last two decades - from the migration of entire populations from one part of the world to another, to international and local crises and a whole series of wars - have made this feeling even stronger. And what is more, it is not exactly reassuring to see an ecosystem going to rack and ruin, helped along by the great majority, providing the backdrop to these human tragedies.The triumph of an economy with a way of living made swallowable thanks to a hegemonic culture which rarely takes these problems into account, on one hand has generated a sense of impotence, and on the other a need to make a firm stance against this state of affairs. It is not rare for the two sides to alternate, and there is no way out: we ourselves are the products of a civilisation that seems to be taking the shape of an increasingly perfect non-place - a group of separate units, parts of a whole of whom we can make out neither the aims nor the limits.Arrivals/Departures (A/D) takes its place in this debate in the certainty that it is at least an attempt to stir up a degree of reflection. But to what extent the public will be given access to this voice we do not know. We can console ourselves by thinking that in the last thirty-five thousand years, in the end art has done nothing but narrate mankind to themselves. This conception of art as a wordly activity (that is, an activity interested in the world and not in the expression of a technique or a self and therefore a market) is what provides the basis for A/D and the Tingvoll Kunsthall, The Art Space in the Middle of Nowhere, the facility that, in the absence of others of its ilk, has made this avant-garde project possible.  
Paolo Manfredi

pict2259

An example of image-cannibalism (The Heroes, the Healing): pictures picked from the web 

Arrivals/Departures: Catalogue

plakatfalset copy

plakattxt

plakatside1

Arr/Dep (catalogue): Exhibition's Elapse

arrdep entranceweb

Arrivals/Departures
Global Experiences in a Local Context

The artist must immerse himself in his own anxiety, dredging up everything that is alien, imposed or personal in the derogatory sense, in order to arrive at the authentic zone of values.
Piero Manzoni

Arrivals/Departures (A/D) is an orchestral work. Each artist with her or his distinct voice contributes in creating tones, with the premises of Kunstnersenteret as a historical resonance room. The gallery is not only a container of the exhibition, but an integrated part of it. We can say that the exhibition has a site specific relation to the exhibit space.[1] During the course of the exhibition, you will find different works by the same artist in different connections. A/D doesn't present each work of art individually, but makes them interact in a dialectic manner. The works discuss each others content by mutual deconstruction. It is the content of each one of them in fact, which decides its place into the exhibition room. A/D circles between two extremes, represented by Gunn N. Morstøl's video Karl in the basement, and My Best Friends by Cristina David on the ground floor. While the original Karl is a fragment of a pure, locally attached and obsolete world connected to agriculture, My Best Friends shows the hybrid, global aspect, i.e. the transient room often appearing as a non-place,[2] belonging to the present. Both places are, nevertheless, an arena for encounters and acknowledgement. These perspectives are widened historically through the memory of Kurt Schwitters, the avant-garde artist who fell in love with Norway ( Room 3): You can see Hjertøya through the windows, where the cabin he rented up to 1940 is decaying.

pict2276

A/D develops through five themes or chapters, directly inspired by the works of art: In the hallway the visitor is received by two questions, suggesting that we are on a developing journey.
Who are We? Where Do We Go?
: Five small photos by Anne Berntsen tell us about the hesitation before a journey. To the left of the entrance a collection of images picked from internet gives a panoramic view of the last forty-fifty years of history and its impact on mankind (Paolo Manfredi). In the Back Seat (video 6'14'') by Liv Dysthe Sønderland, is a fantasy travel in time and space; A trunk of wood used as a bridge leads you into the next room through the orange painted door frame (Paolo Manfredi).[3] A fire-axe is stuck in one end of the trunk as a warning (a memory from working in the Norwegian woods).

pict2246

pict2272

Perspectives
is the chapter hinting towards our surroundings. Here, different points of view are opposed: The portraits by Britt Sorte give a picture of the Norwegian rural district as a multicultural society; The camouflage dresses made by Heidi Rødstøl, describe the natural scenery as a background for human activity, but also as a refuge from the world, i.e. an area in which human perspectives end. This ambiguity, which often implies an existential loneliness characterising modernity, is confirmed by Marianne Skjong?s paintings inspired by nature, and in a different scale also in Cristina David's My Best Friend, a fictitious conversation with characters from the movie world, where the sites are hard to recognize, implying wherever.

pict2218

pict2213

pict2244

Within Habitations - Housing Problems (Room 3) the concept home is discussed: The four walls of a house represent a zoning between private and public space. Magnar Fjørtoft's houses and Sada Tangara's shacks report from two opposite worlds and very different socio-economic realities. In both cases we are nevertheless confronted with walls without apertures. The sentence Where is home, a braiding by Marianne Skjong, hangs as an additional comment to the photos. The window-frames pointing towards Hjertøya, are painted orange. Nearby you can read a short biography on Schwitters, the art comet living there in the thirties inside a stone cabin, first as a tourist and later as an exile. Two of his poems from the period links together then and now with their raw actuality.

pict2240

pict2241

In the next room There Are Two Beds contemplates rest as an important aspect of human life ? but also illuminates how our conception of environment is based on social status and geographical origin. The chapter?s title is loosely inspired by The Republic, book 10 of Plato, in which Socrates and Glaucon discuss the notion of reality, its imitation, and the conceiving of the idea about things as foundation for human production of things.[4]Here you are confronted with two big interior photos by Anne Berntsen to your left; On your right a fascinating picture of a children's body asleep with a grown man's head (Magnar Fjørtoft) attached to it; Further along the wall in front of you there are three framed pictures of children without beds to sleep in (Sada Tangara).From this chapter you move on through the hallway again, and down the stairs. The basement is dedicated to another part of our experience of the world, which contrary to what we have seen previous, deals with recollection.

pict2242

pict2287

pict2283

On your way down to Keepsakes, you are confronted with Devotion by Ingvild Fagerli (video 1'37''): A small, valuable detail from everyday creativity. Some steps ahead you see a photo from the island of Fjørtofta by Magnar Fjørtoft, signalizing that the journey continues, but this time as a lonely experience. On your right down the corridor you can sit down and listen to The Square (video 5'34''- in English without subtext) by Cristina David. It is the story about a mathematical problem solved after the death of the protagonist's father. A hand playing with a toy bouncing between the edges of the screen. The song and the sound will lead you to the last part of the exhibition. The room you enter seems to be the cellar of an ancient residence house. These are the ideal surroundings for displaying Karl (video 15'03''- dialect from Romsdal without subtext): An intimate portrait of an outsider in the local community. While the world of My Best Friends is coloured by the notion of global rootlessness, this video work shows that some individuals, despite being locally rooted, still may find it hard to adapt to their own community.In the same room, three pictures from the outskirts of Dakar (Sada Tangara) will jolt you back to the present.

Paolo Manfredi - curator

pict2288

pict2290

1]
This exhibition contributes to a reviewing of the White Cube?s alleged purity, which concretely refers to a conception of art as a realm separated from world?s matters. However we know that in more or less the last hundred years people has marched in the opposite direction.
[2]
«If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space which cannot be defined as relational, or historical, concerned with identity will be a non-place.» «But non-places are the real measure of our time; with the aid of few conventions between area, volume and distance - by totalling all the air, rail and motorway routes, the mobile cabins called "means of transport" (aircraft, trains and road vehicles), the airports and railway stations, hotel chains, leisure parks, large retail outlets, and finally the complex skein of cable and wireless networks that mobilize extraterrestrial space for the purpose of a communication so peculiar that it often puts the individual in contact only with another image of himself.»Marc Augé, Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity, Editions du Seuil 1992
[3]
The colour orange stands out from its surroundings and demands attention. The colour is closely linked to the operative work and the off shore-industry. It is used in a consistent manner in this exhibition and in the catalogue as an allusion to this environment and with references to the maritime industry of Møre & Romsdal. Because art too is work.
[4] «Let us take any common instance; there are beds and tables in the world - plenty of them, are there not?
Yes.
But there are only two ideas or forms of them ? One the idea of a bed, the other of a table.
True.
And the maker of either of them makes a bed or he makes a table for our use, in accordance with the idea - that is our way of speaking in this and similar instances - but no artificer makes the ideas themselves: how could he?
Impossible. » Plato, The Republic, Book X

pict2299

pict2294

Arrivals/Departures, Global Experiences in a Local Context

pressemeldingA_D


Kunstnersenteret i Møre & Romsdal - Molde, 19.01./24.02.2008


Tingvoll kunsthall presenterer

Arrivals/Departures
Global Experiences in a Local Context

     Arrivals/Departures - Global Experiences in a Local Context, er et poetisk forsøk på å fornye kulturens evne til å produsere erkjennelse i vår tid, med troen på at samtidskunst kan bidra til forståelse og forsoning ved å tydeliggjøre motsetningene som følger av sosiale og kulturelle endringer.
Arrivals/Departures er en oppdagelsesreise i samtiden - en verden i stadig forandring, hvor menneskene alltid er på vei til eller fra noe med sitt forråd av minner i kofferten.
Utstillingen er resultatet av et "forskningsprosjekt" som har engasjert ni kunstnere fra Møre & Romsdal og to internasjonale kunstnere rundt spørsmålene som trer fram når det globale samfunnet og vi, beboere av det geografisk begrensede, møter hverandre i hverdagen. Dette er en utstilling som vil gi deg noe å gruble på i tiden fremover.

     Arrivals/Departures er et orkesterverk: Hver kunstner med sin særegne stemme er med på å danne en harmonisk helhet, med Kustnersenterets lokaler som historisk resonansrom. Galleriet er ikke bare en beholder for utstillingen, men en integrert del av den. Vi kan si at utstillingen forholder seg stedsspesifikt til utstillingsrommet.
Under utviklingen av utstillingen kommer du til å finne ulike arbeider av samme kunstner i forskjellige sammenhenger. Arrivals/Departures presenterer hovedsakelig ikke enkelte kunstnerskap hver for seg, men lar verkene interagere med hverandre dialektisk. Verkene samtaler med hverandre ved å dekonstruere hverandres innhold gjensidig. Det er innholdet av det faktiske verket som avgjør dets plass i ulike sammenhenger innenfor
utstillingsrommet.

KMR, Kunstnersenteret i Møre & Romsdal, Sandv. 4, Molde

Curator: Paolo Manfredi (IT 1968); Supervisor: Tone Olaf Nielsen (DK 1967)
Artists: Anne Berntsen (NO 1967); Britt Sorte (NO 1957); Cristina David (RO 1979); Gunn N. Morstøl (NO 1963); Heidi Rødstøl (NO 1973); Ingvild Fagerli (NO 1968); Liv Dysthe Sønderland (NO 1967); Magnar Fjørtoft (NO 1957); Marianne Skjong (NO 1958); Sada Tangara (ML 1981) & Kurt Schwitters (DE 1887- GB 1948).